PALVELUT JA HINNASTO

Hahmoterapia on luova ja holistinen psykoterapian muoto, joka perustuu vuorovaikutteisuuteen ja
luottamukseen. Se soveltuu yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaan.

  Yksilöterapia: 90 €
Pariterapia: 130 €

Käynti veloitetaan, mikäli sitä ei ole peruutettu edellisenä päivänä klo 18 mennessä.

Työtäni ohjaavat Suomen lakien ja yleisten sääntöjen pohjalta laaditut Suomen Hahmoterapia ry:n eettiset säännöt:

http://www.hahmoterapia.fi/eettiset-periaatteet/