MITÄ ON HAHMOTERAPIA?

Hahmoterapia on humanistinen psykoterapian muoto, joka tarkastelee ihmistä kokonaisvaltaisesti. Ihminen on mielensä ja kehonsa muodostama kokonaisuus. Käsittelemättä jääneet tapahtumat ja tukahdutetut tunteet pyrkivät esiin esimerkiksi kehollisina oireina, ahdistuksina tai pelkoina.

Myös elämämme aikana saadut kokemukset erilaisista ja erilaatuisista ihmissuhteista vaikuttavat meihin suuresti. Niiden pohjalta luomme toimintamalleja, joiden tarkoitus on suojella meitä. Ajan myötä nämä suojamekanismit voivat alkaa vaikeuttaa elämäämme suojelemisen sijaan.

Kehon oireet ja mielen lukot ovat viestejä, joita kuuntelemalla ja työstämällä kasvaa tietoisuus itsestä ja sen myötä kasvaa mahdollisuus:

  • onnellisuuteen
  • tyytyväisyyteen
  • parempaan elämän laatuun

Hahmoterapeutti auttaa asiakasta keskittymään kontaktiin suhteessa sekä itseen, että muihin. Tavoitteena on lisääntynyt tietoisuus omista tunteista ja toimintamalleista.

Lisääntynyt tietoisuus ja läsnäolo tässä hetkessä auttavat asiakasta saamaan uusia näkökulmia omaan tilanteeseensa ja näkemään uusia mahdollisuuksia itsessään ja ympäristössään. Tiedostaminen ja tunteiden hyväksyminen ovat avain omiin valintoihin.

 

Meillä on ainutlaatuinen kyky sopeutua jatkuvassa
muutoksessa olevaan ympäristöömme. Haluamme harmoniaa.
Joskus elämäntilanteemme, käsittelemättä jääneet tapahtumat
tai tukahdutetut tunteemme estävät tämän harmonian.