MARIA HEISKANEN, HAHMOTERAPEUTTI

Hahmoterapian yksi perusajatuksista on tasavertainen kontakti asiakkaan ja terapeutin välillä. Tämä vuorovaikutussuhde mahdollistaa eheytymisen ja kasvun. Hahmoterapia auttaa ja tukee sinua kokoamaan voimavarasi, jotta voit itse alkaa vaikuttaa elämäsi laatuun.

Työskentelyni perustana ovat:

  • kunnioitus
  • myötätunto
  • luottamus
  • tukeminen
  • avoimuus

Valmistuin hahmoterapeutiksi Gestalt Institute of Scandinaviasta (GIS). Lopputyössäni tutkin läheisriippuvuutta ja sen työstämistä hahmoterapian keinoin. (A familiar hell is safer than an unknown heaven – The dynamics of substance abuse and co-dependency in a family, 2009). Olen myös opiskellut Helsingin Traumaterapiakeskuksessa (Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito, 2014-15).

Ennen terapeutiksi kouluttautumista työskentelin parikymmentä vuotta näyttelijänä. Roolihenkilöideni kautta kasvoi ymmärrykseni ihmisen käyttäytymisen ja selviytymiskeinojen moninaisuudesta. Sieltä kumpuaa myös uteliaisuuteni ihmisen mieleen, sekä ymmärrys kontaktin tärkeydestä.