Ge dig själv en
möjlighet att växa

MARIA FUNKENS (fd Heiskanen), GESTALTTERAPEUT

Grundläggande i gestaltterapin är likvärdig kontakt mellan klient och terapeut. Denna växelverkan möjliggör helande och utveckling. Gestaltterapi hjälper och stödjer dig att hitta din energi och att så småningom själv börja påverka kvaliten i ditt liv.

Basen i mitt arbete är:

 • respekt
 • empati
 • tillit
 • support
 • öppenhet

Jag utexaminerades till gestaltterapeut från Gestalt Institute of Scandinavia (GIS). I mitt examensarbete undersökte jag fenomenet medberoende och hur man kan bearbeta det med hjälp av gestaltterapi (A familiar hell is safer than an unknown heaven – The dynamics of substance abuse and co-dependency in a family, 2009).
Jag har också studerat vid Helsingfors Traumaterapicenter (Grava trauman och dissociativa störningar; bedömning och behandling, 2014-15) samt utbildat mig till arbetshandledare (STOry) 2020-2021.

Innan min terapiutbildning arbetade jag som skådespelerska i tjugo år. Med hjälp av rollarbeten växte min förståelse för människans komplexa beteende och överlevnadsstrategier. Därifrån härstammar också min nyfikenhet för människans psyke samt förståelse för hur viktig kontakten egentligen är.

VAD ÄR GESTALTTERAPI?

Gestaltterapi är en humanistisk form av psykoterapi som betraktar människan som helhet. Helheten består av människans psyke och kropp. Obearbetade händelser och förträngda känslor kan ta sig uttryck i olika kroppssymptom, som tex ångest och rädslor. Alla olika och olikartade relationer som vi har under vårt liv har också en stor inverkan på oss. De ligger som grund när vi skapar våra försvarsmekanismer. Med tiden kan de här försvarsmekanismerna försvåra istället för att underlätta vårt liv.

Kroppssymptom och psykets låsningar har budskap till oss. Om vi lyssnar till dessa meddelanden och bearbetar dem växer vår självkännedom och då växer också möjligheten till:

 • lycka
 • tillfredsställelse
 • bättre livskvalitet

Gestaltterapeuten hjälper klienten att vara i kontakt med sig själv och med andra. Syftet är ökad medvetenhet om sina egna känslor och livsmönster. Denna ökade medvetenhet och närvaro i nuet hjälper klienten att få ett nytt perspektiv på sin situation. Den hjälper också att se nya möjligheter i sig själv och i sin omgivning.
Medvetenhet och acceptans av sina känslor är nycklarna till att börja göra sina egna val.

Vi har en unik förmåga att anpassa oss till vår omgivning som ständigt förändras. Vi vill ha harmoni. Ibland är det vår livssituation, obearbetade händelser eller våra förträngda känslor som hindrar oss att uppnå harmoni.

SÖKER DU TERAPEUT?

Jag erbjuder en trygg plats för dina själviakttagelser.

Jag hjälper dig att bli medveten om dina försvarsmekanismer som försvårar eller förhindrar dig att leva ett lyckligt liv. Svårigheterna kan framträda till exempel i olika relationer, som i parrelationer eller på jobbet.

Vi betraktar hela bilden av dig; som omfattar ditt förflutna och dina kroppsymptom.

Jag erbjuder dig verktyg som kan hjälpa dig att omvandla dina förhinder till resurser.

Exempel på teman som kan förekomma i terapin:

 • ångest, depression
 • ämnen relaterade till barndomen, grundtillit
 • rädsla för sociala situationer
 • svårighet att uttrycka känslor
 • ensamhet, skam
 • problem i parrelationer eller på jobbet
 • vrede
 • kriser
 • känslan av att ”man har fastnat”
 • panikångest
 • neurotiska symptom
 • trauma
 • identitet och självbild
 • ätstörningar
 • livsförändring, personlig utveckling

TJÄNSTER OCH PRISER

Gestaltterapi är en kreativ och holistisk form av psykoterapi som grundar sig på samspel och tillit.
Passar för individual-, par- och gruppterapi.

Individualterapi (50min) 90€
Parterapi (75min) 130€
Individual arbetshandledning (60min) 120€
Grupphandledning (enligt överenskommelse)

Man bör inställa besöket dagen innan, före klockan 18. Annars debiteras hela beloppet.

Mitt arbete guidas av Finlands gestaltterapiförenings etiska regler som grundar sig på finska lagar och allmänna regler.

http://www.hahmoterapia.fi/eettiset-periaatteet/

KONTAKTUPPGIFTER

Maria Funkens/Helsingfors gestaltterapi, Urho Kekkonens gata 8 B, 00100 Helsingfors

040 656 8993

info@mariaheiskanen.fi

  Telefonnummer