MARIA HEISKANEN, HAHMOTERAPEUTTI

Hahmoterapian yksi perusajatuksista on tasavertainen kontakti asiakkaan ja terapeutin välillä. Tämä vuorovaikutussuhde mahdollistaa eheytymisen ja kasvun. Hahmoterapia auttaa ja tukee sinua kokoamaan voimavarasi, jotta voit itse alkaa vaikuttaa elämäsi laatuun.

Työskentelyni perustana ovat:

 • kunnioitus
 • myötätunto
 • luottamus
 • tukeminen
 • avoimuus

Valmistuin hahmoterapeutiksi Gestalt Institute of Scandinaviasta (GIS). Lopputyössäni tutkin läheisriippuvuutta ja sen työstämistä hahmoterapian keinoin. (A familiar hell is safer than an unknown heaven – The dynamics of substance abuse and co-dependency in a family, 2009). Olen myös opiskellut Helsingin Traumaterapiakeskuksessa (Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito, 2014-15).

Ennen terapeutiksi kouluttautumista työskentelin parikymmentä vuotta näyttelijänä. Roolihenkilöideni kautta kasvoi ymmärrykseni ihmisen käyttäytymisen ja selviytymiskeinojen moninaisuudesta. Sieltä kumpuaa myös uteliaisuuteni ihmisen mieleen, sekä ymmärrys kontaktin tärkeydestä.

MITÄ ON HAHMOTERAPIA?

Hahmoterapia on humanistinen psykoterapian muoto, joka tarkastelee ihmistä kokonaisvaltaisesti. Ihminen on mielensä ja kehonsa muodostama kokonaisuus. Käsittelemättä jääneet tapahtumat ja tukahdutetut tunteet pyrkivät esiin esimerkiksi kehollisina oireina, ahdistuksina tai pelkoina.

Myös elämämme aikana saadut kokemukset erilaisista ja erilaatuisista ihmissuhteista vaikuttavat meihin suuresti. Niiden pohjalta luomme toimintamalleja, joiden tarkoitus on suojella meitä. Ajan myötä nämä suojamekanismit voivat alkaa vaikeuttaa elämäämme suojelemisen sijaan.

Kehon oireet ja mielen lukot ovat viestejä, joita kuuntelemalla ja työstämällä kasvaa tietoisuus itsestä ja sen myötä kasvaa mahdollisuus:

 • onnellisuuteen
 • tyytyväisyyteen
 • parempaan elämän laatuun

Hahmoterapeutti auttaa asiakasta keskittymään kontaktiin suhteessa sekä itseen, että muihin. Tavoitteena on lisääntynyt tietoisuus omista tunteista ja toimintamalleista.

Lisääntynyt tietoisuus ja läsnäolo tässä hetkessä auttavat asiakasta saamaan uusia näkökulmia omaan tilanteeseensa ja näkemään uusia mahdollisuuksia itsessään ja ympäristössään. Tiedostaminen ja tunteiden hyväksyminen ovat avain omiin valintoihin.

 

Meillä on ainutlaatuinen kyky sopeutua jatkuvassa
muutoksessa olevaan ympäristöömme. Haluamme harmoniaa.
Joskus elämäntilanteemme, käsittelemättä jääneet tapahtumat
tai tukahdutetut tunteemme estävät tämän harmonian.

ETSITKÖ TERAPEUTTIA?

Tarjoan sinulle turvallisen ilmapiirin itsetutkiskeluun.

Autan sinua tulemaan tietoiseksi kaavamaisista toimintamalleista, jotka vaikeuttavat tai estävät sinua elämästä täysipainoista ja onnellista elämää. Vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa, kuten parisuhteessa tai työelämässä.

Tarkastelemme koko kuvaa itsestäsi; mukaan lukien henkilökohtainen historiasi ja kehosi oireet.

Tarjoan sinulle työkaluja, joiden avulla voit muuttaa elämääsi vaikeuttavat esteet voimavaraksi.

Esimerkkejä terapiassa käsiteltävistä aiheista:

 • ongelmat parisuhteessa tai työelämässä
 • ahdistus, masennus
 • kriisit
 • ero
 • stressi
 • läheisyyden pelko
 • tunteiden ilmaiseminen
 • yksinäisyys
 • häpeä
 • viha
 • traumat
 • tunne ”jumissa olemisesta”
 • identiteetti ja omakuva
 • syömishäiriöt
 • lapsuuteen liittyvät aiheet, perusluottamus
 • elämänmuutos, henkilökohtainen kasvu

PALVELUT JA HINNASTO

Hahmoterapia on luova ja holistinen psykoterapian muoto, joka perustuu vuorovaikutteisuuteen ja
luottamukseen. Se soveltuu yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaan.

  Yksilöterapia: 90 €
Pariterapia: 130 €

Käynti veloitetaan, mikäli sitä ei ole peruutettu edellisenä päivänä klo 18 mennessä.

Työtäni ohjaavat Suomen lakien ja yleisten sääntöjen pohjalta laaditut Suomen Hahmoterapia ry:n eettiset säännöt:

http://www.hahmoterapia.fi/eettiset-periaatteet/

YHTEYSTIEDOT

Maria Heiskanen/Helsingin hahmoterapia, Urho Kekkosen katu 8 B, 00100 Helsinki
040 656 8993

OTA YHTEYTTÄ

Lähettämäsi viesti on luottamuksellinen.